Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová na období 2018 – 2030

logo_mesto_orlova

Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová je zacílena nejen na práci bezpečnostních složek, ale i na komplexní systém prevence a předcházení sociopatologických jevů a především na zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města. Cílem integrované strategie bezpečnosti města je vytvoření analytického a koncepčního materiálu zabývajícím se komplexně problematikou bezpečnosti a kriminality a jejich řešením na území města Orlové.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>