Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová na období 2018 – 2030

logo_mesto_orlova

Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová je zacílena nejen na práci bezpečnostních složek, ale i na komplexní systém prevence a předcházení sociopatologických jevů a především na zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města. Cílem integrované strategie bezpečnosti města je vytvoření analytického a koncepčního materiálu zabývajícím se komplexně problematikou bezpečnosti a kriminality a jejich řešením na území města Orlové.