Dobrovolnictví ve zdravotnictví (probíhající)

Dobrovolnictví ve zdravotnictví V rámci zakázky jsou pro Ministerstvo zdravotnictví zpracovány průzkumy a analýzy programů dobrovolnictví v lůžkových zdravotních službách v ČR. Analytické materiály mapují dopad inovovaného nastavení a potřeby dalšího rozvoje dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních v České republice. Součástí zakázky je realizace čtyř úvodních workshopů pro získání informací o stávajícím nastavení a možnostech realizace dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních a čtyř workshopů v závěru realizace pilotního ověření inovovaného programu dobrovolnictví, pro potřeby získání zpětné vazby na aplikovatelnost a uplatnění inovovaného programu dobrovolnictví ve zdravotnických službách.