Blue notes

Ing. arch. Josef Kiszka a kol.

Blue notes, Hranice / Slezské pohraničí – Granice / Śląskie pogranicze

Ostrava: ACCENDO o.p.s., 2013. ISBN: 978-80-904810-9-1